ما در تیم برند و محصول نیکسا چه کارهایی انجام میدیم؟

دپارتمان برند پلی است که در آن، ما با شما به عنوان مخاطب نیکسا ملاقات می کنیم، دست می دهیم و گاهی برای همیشه همسفر می شویم.
تلاش ما در واحد برند، ارائه تصویری واقعی از مجموعه ای متعهد و حرفه‌ای و هدف ما بهبود این تصویر با کمک مخاطبانمان در گذر زمان است.

در حال حاضر، نام تجاری ایناس مهمترین نام تجاری محصولات پروتئینی، ویژه تولید ماهی سی‌بس در  مجموعه نیکسا است. تا کنون بالغ بر 14 میلیون قطعه ماهی تحت این نام تجاری به بازار عرضه شده است.

list item image

محمد امین زهری

سمت

​​راهبر دپارتمان برند و محصول 

فرصت های شغلی در دپارتمان برند

​​در حال حاضر فرصت شغلی وجود ندارد ...

فرایند جذب در نیکسا