فیله سی بس 450 گرمی ایناس

← خرید آنلاین

حاوی 2 تا 3 عدد فیله در هر بسته

کاملا بدون تیغ و بسیار کم بو

در بسته بندی اسکین پک بهداشتی

فیله سی بس 750 گرمی ایناس

← خرید آنلاین

حاوی 2 تا 3 عدد فیله بزرگ در هر بسته

کاملا بدون تیغ و بسیار کم بو

در بسته بندی وکیوم اقتصادی

فیله سی بس دودی آماده مصرف ایناس

← خرید آنلاین
 
قابلیت سرو به صورت سرد و گرم
مناسب برای انواع سالاد
طبخ شده با دود طبیعی
 

فیله سی بس 4 کیلوگرمی ایناس

← خرید آنلاین
 
مناسب برای رستوران ها 
بصرفه و اقتصادی
در بسته های شیرینک اقتصادی

ماهی تازه ایناس

← خرید آنلاین
 
از مزرعه دریایی نیکسا
کاملا بدون تیغ و بسیا ر کم بو

درهنگام خرید به تگ ایناس توجه کنید
​​​​​​​
 

سی بس ایناس ، تازه از خلیج فارس

نشان طرح توسعه نیکسا

غذای زنده لاروی

Trash Fish​​​​​​​

← نحوه سفارش

ماهی پیش مولد

← نحوه سفارش

​Brood stock

بچه ماهی زیر گرمی 

← نحوه سفارش

​Fry 

از مزرعه دریایی نیکسا

بچه ماهی انگشتی

← نحوه سفارش

 Fingerlings

سوپر فود سی بس؛ سالم و خوش خوراک ​​​​​​​

پاسخ ما به نگرانی های شما