مــاموریت نـــیکسا

تولید غذاهای دریایی با کیفیت ممتاز با تعهد به توسعه فرهنگ غذایی سالم و پرورش نسل‌های سالم آینده.

چشم انداز نیکسا

استقرار زنجیره کامل تولید پایدار و پیشرو در صنعت غذای دریایی در غرب آسیا با اتکا به توانمندسازی شهروندان سازمان، ضمن حفظ اصول سازش‌ناپذیر سازمانی.

ارزش های نیکسا

احترام متقابل

صداقت و صراحت

مسئولیت پذیری مالکانه

یادگیری (همگامی با تغییرات)

کیفیت حداکثری(توجه به جزییات)

هماهنگی

مشتری محوری

محیط زیست

راهبران نیکسا

list item image

حسین یوسفی

list item image

احسان یوسفی

list item image

محمد امین زهری

list item image

امیر مجتبی زهری

تولید دریا 

در هم تنیدگیِ دانش، عملیات و مدیریت​​​​​​​

بیشتر
بیشتر

​نرسری

تولید بچه ماهی در یک قدمی دریا

بیشتر

هچری

حرکت بر لبه دانش آبزی پروری

بیشتر

 کنترل کیفیت

نظارت کیفی در سرتاسر زنجیره تولید

بیشتر

تامین

دقت در زمانبندی، سرعت در انجام

بیشتر

فروش

فروش، کاری عاشقانه است .

بیشتر

بازرگانی

پلی به بازار های جهانی

بیشتر

برند

هیجان سفر با مشتری

بیشتر

تحقیق و توسعه

کاوش ناشناخته های آبزی پروری

بیشتر

تضمین کیفیت

ردپای کیفیت در فرایند های سازمان

بیشتر

منابع انسانی

همراهی در مسیر توسعه

بیشتر

خدمات دریایی

کاوش ناشناخته های آبزی پروری

بیشتر

عملیات دریایی

//

بیشتر

تدارکات و پشتیبانی

//

بیشتر

انبار

//

خانواده نــیکسا

بیشتر

نگهداری و تعمیرات

//

بیشتر

بهداشت

//

بیشتر

حقوقی

  ​​​​​​​​//

بیشتر

مالی

///

بیشتر

 HSE

​ایمنی و سلامت، قلب عملیات نیکسا

بـه ما بـپـیـونـدید

ارسال

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

داستان نیکسا 

1393

تاسیس نیکسا با هدف راه اندازی بزرگترین مزرعه دریایی غرب آسیا

نصب اولین بخش تجهیزات دریایی با ظرفیت تولید 1000 تن در سال 

1395

1394

مطالعات ژئولوژیک و نقطه‌یابی مزرعه دریایی و سایت خشکی 

1396

1398

آغاز طراحی مرکز هچری نیکسا (مولدسازی و تولید لارو)

اولین ذخیره‌سازی بچه‌ماهی در قفس‌های دریایی

تجهیز ناوگان دریایی به بارج غذادهی و کاتاماران‌های پشتیبانی

آغاز ساخت مرکز نوزادگاهی (پرورش بچه ماهی) در سایت خشکی 

اولین برداشت ماهی سی بس از قفس‌های دریایی 

اتمام پروژه دریا و افتتاح رسمی 

احداث اسکله و ایستگاه ترمیم تور

1397

افتتاح مرکز نوزادگاهی مجهز به 30 تانک پرورش 

1399

عرضه چهار محصول مزرعه دریایی نیکسا به بازار

ایجاد پایگاه دانش / ویکی مدیای آبزی پروری

اخذ گواهینامه های ISO9001 و ISO14001

موفقیت طرح پایلوت هچری و تولید لارو 

1401

1400

1402