​ارتباط با نیکسا 

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

تلفن واحد فروش:

021-00000000

​​inas@info.com

ایمیل :

تهران، بلوار نلسون ماندلا،بن بست بابک مرکزی،پلاک 5،واحد 20

​دفتر مرکزی:

هرمزگان، بندر آفتاب

​سایت مزرعه: