«تولید ماهی در دریا» طبیعی‌ترین و در عین حال پیشرفته‌ترین روش تولید ماهی در جهان است.نیکسا، به عنوان پیشگام آبزی پروری مدرن در ایران، بخشی از یک حرکت بزرگ جهانی در تولید مسئولانه و پایدار غذا، با احترام به زمین، موجودات زنده و زیست بوم‌هاست.​​​​​​​

8
14
24

​​قفس دریایی

بچه ماهی ذخیره شده

سال فعالیت

​میلیون

+

+

از دریا به خانه شما 

تولید ماهی سی‌بس از همان چرخه‌ای پیروی می‌کند که در طبیعت رخ می‌دهد. تخم ماهی مولد می‌شکند و لاروها متولد می‌شوند. آنها تا رسیدن به وزن مناسب در مراکز نرسری و هچری نگهداری شده و پس از آن به آب‌های خلیج فارس انتقال پیدا می‌کنند و در نهایت پس از یک دوره حدودا یک ساله برداشت می‌شوند.

هچری و تولید لارو

مرحله دوم

مراقبت از تخم های بارور شده و تولید لارو و بچه ماهی زیرگرمی (Fry) 

مرحله اول 

انتخاب، نگهداری و تخم گیری ماهی مولد و بارور سازی تخم در انکوباتور 

​​ماهی مولد

مرحله سوم

قرنطینه علمی ماهی‌های تازه وارد و تولید بچه ماهی انگشتی(Fingerlings) در سیستم مدار بسته

نوزادگاهی

مرحله چهارم

مدیریت قفس‌های دریایی و تولید محصول نهایی ماهی سی بس در آب شور (خلیج فارس)​​​​​​​

​مزرعه دریایی

مرحله پنجم

​​​غذادهی

تولید غذای زنده لاروی، تامین خوراک فرموله شده در مرحله نوزادگاهی و غذادهی مکانیزه در مزرعه دریایی،

مرحله ششم

برداشت مکانیزه و چهارفصل  انتقال مستقیم محصول از عرشه شناور به بخش فراوری به منظور حفظ زنجیره سرد

صید

زنجیره ارزش طرح توسعه نــــیکسا

به ما بپیوندید

بخشی از صنعت آبزی پروری مدرن باشید

فرصت های همکاری

محصولات دریایی

از مزرعه نیکسا

مزرعه تولید ماهی نیکسا

سایت خشکی :

  • واحد های هچری

  • نرسری مراکز تولید غذای زنده

  • واحد های پشتیبانی​​​​​​​

مزرعه دریایی:

خلیج فارس؛ جزیره کیش، بین بندر چارک و بندر آفتاب

  • 24 قفس تولید ماهی

  • بارج فرماندهی و غذادهی