از دریا به خانه شما

ماهی مولد

​​هچری

نوزادگاهی

مزرعه دریایی

غــذادهی

صـــید

ماهی مولد

انتخاب، نگهداری، بارور سازی و تخم گیری ماهی مولد​​​​​​​

1

هچری و تولید لارو

مراقبت از تخم های بارور شده و تولید لارو و بچه ماهی زیرگرمی (Fry) در آب شیرین​​​​​​​

2

نوزادگاهی

قرنطینه علمی ماهی‌های تازه وارد و تولید بچه ماهی انگشتی در سیستم مدار بسته​​​​​​​

3

مزرعه دریایی

مدیریت قفس‌های دریایی و تولید محصول نهایی ماهی سی بس در آب شور (خلیج فارس)​​​​​​​

4

غـــذادهــی

تولید غذای زنده لاروی، تامین خوراک فرموله شده در مرحله نوزادگاهی و غذادهی مکانیزه در مزرعه دریایی،​​​​​​​

5

صـــید

برداشت مکانیزه و چهارفصل محصول و انتقال مستقیم و بدون تاخیر ماهی از عرشه شناور به بخش فراوری به منظور حفظ زنجیره سرد​​​​​​​

6

چرا ماهی در قفس ؟

مکانیزم انتقال
بدون استرس ماهی

​قرنطینه و سلامت آب نوزادگاهی

واکسیناسیون

غذادهی در هچری،نوزادگاهی و دریا

حفظ زنجیره سرد از صید تا فروشگاه

​بهره‌مندی از مزایای طبیعی آب دریا

سلامت ماهی؛ سلامت مصرف کننده​​​​​​​

برای توضیحات بیشتر روی هر موضوع کلیک نمایید.

مزایای ماهی در قفس

چگونه تولید ماهی در سلامت جوامع اثر گذار است؟ ​​​​​​​

مراحل رشد ماهی 
در مـــزرعـه دریــایــی نـــیـکـسا