بزرگترین طرح پرورش ماهی در قفس ​​​​​​​به مرحله تولید رسید​​​​​​​

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کیش، طرح پرورش ماهی در قفس 3000 تنی با عنوان طرح نیکسا که نزدیک به دو سال است در آب های خلیج فارس نزدیک به جزیره کیش راه اندازی شده است، هم اکنون به مرحله تولید رسیده است.

حسین یوسفی مجری این طرح با اشاره به اینکه این سایت در 60 هکتار ساخته شده گفت: برای راه اندازی این واحد تولیدی 690 میلیارد ریال تسهیلات از بانک کشاورزی دریافت شده است و توانسته برای 32 نفر به صورت مستقیم و 40 نفر هم به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد کند.

حقیقی قائم مقام شیلات کشور در سفر به جزیره کیش با بیان اینکه با راه اندازی این سایت تعداد قفس های پرورش ماهی در کشور به عدد 522 رسیده است، گفت: ظرفیت موجود کشور بالغ بر 30 هزار تن است و امسال به 50 هزار تن خواهیم رسید همچنین در برنامه ششم توسعه باید به عدد 200 هزار تن برسیم.

کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی هم با تاکید بر اینکه امسال برای راه اندازی طرح های تولیدی اقتصاد مقاومتی در حدود 671 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است گفت: از این میزان 30 هزار میلیارد تومان به بنگاه های کوچک و زودبازده و 20 هزار میلیارد تومان هم به طرح های اشتغال زا تعلق می گیرد.

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده