بــزرگترین مــزرعه دریـایی غـرب آسـیا

​​نـیکسا

نیکسا، پیشگام آبزی پروری مدرن در ایران و بخشی از  حرکت بزرگ جهانی در تولید مسئولانه و پایدار محصولات دریاییِ سالم برای نسل ها، با احترام به زمین، موجودات زنده و زیست بوم هاست .

8

+

سال فعالیت 

14

​میلیون

+

بچـه مــاهـی ذخــیره شــده

24

​​قفس دریایی

زنجیره ارزش نیکسا

از دریا به خانه شما 

بکارگیری دانش و تکنولوژی منحصر به فرد در زنجیره تولید ماهی در نیکسا، امکان نظارت کامل و دقیق بر سلامت و کیفیت محصول را از تولید تا مصرف نهایی برای ما فراهم می‌آورد تا محصولی در سطح استاندارهای جهانی به شما عرضه کنیم. در نیکسا، همه جزییات در همه مراحل تحت کنترل ماست.​​​​​​​

ماهی مولد | زنجیره تولید طرح توسعه نیکسا

مولد

مولدسازی و تخم گیری

مدیریت ماهی مولد از انتخاب بهترین مولد تا بارورسازی تخم‌ها، قدم اول در تولید ماهی دریایی در نیکساست.

هچری | زنجیره تولید طرح توسعه نیکسا

هــچری

تولید بچه ماهی زیر 1 گرم

خروجی مرکز هچری که تماما توسط متخصصین نیکسا طراحی و راه‌اندازی شده است بچه‌ماهیِ زیر 1 گرم می‌باشد.​​​​​​​

نوزادگاهی | زنجیره تولید طرح توسعه نیکسا

تولید بچه ماهی بالای 25 گرم

نوزادگاهی

هدف از عملیات این بخش، تولید بچه‌ماهی انگشتی آماده ذخیره‌سازی در دریا تحت سیستم پیشرفته مدار بسته است.

مزرعه دریایی | زنجیره تولید طرح توسعه نیکسا

تولید نهایی ماهی در دریا

مزرعه دریایی

بیش از دو سوم از دوره رشد ماهی‌ها تا زمان برداشت،‌ در قفس‌های دریایی در گستره خلیج فارس سپری می‌شود.

غذادهی | زنجیره تولید طرح توسعه نیکس

غذادهی

تولید، تامین و تکنیک غذادهی

تغذیه مکانیزه در مزرعه ما به وسیله بزرگترین بارج غذادهی  اتوماتیک خاورمیانه در خلیج‌فارس انجام می‌شود.

صید | زنجیره تولید طرح توسعه نیکس

برداشت مکانیزه محصول

صید

سرعت در برداشت و انتقال محصول به مراکز بسته‌بندی ضامن حفظ زنجیره سرد و سلامت محصول در نیکساست.​​​​​​​

بـه ما بـپـیـونـدید

و بخشی از صنعت آبزی پروری مدرن باشید

فرصت های همکاری

محصولات دریایی

از مزرعه نیکسا

سلامت ماهی، سلامت مصرف کننده

مزایای زنجیره ارزش نیکسا

بهره مندی از مزایای طبیعی آب دریا

بهره مندی از مزایای طبیعی اب دریا | طرح توسعه نیکسا

مکانیزم انتقال بدون استرس ماهی

مکانیزم انتقال بدون استرس ماهی | طرح توسعه نیکسا

قرنطینه و سلامت آب نوزادگاهی

قرنطینه و سلامت آب نوزادگاهی | طرح توسعه نیکسا

واکسیناسیون ماهی ها

واکسیناسیون ماهی ها | طرح توسعه نیکسا

غذادهی تمام اتوماتیک

غذادهی تمام اتوماتیک | طرح توسعه نیکسا

حفظ زنجیره سرد از صید تا فروشگاه

حفظ زنجیره سرد از صید تا فروشگاه | طرح توسعه نیکسا

مزرعه تولید ماهی نیکسا

سایت خشکی 

  • ​​​​​​​واحد های هچری و نرسری

  • مراکز تولید غذای زنده​​​​​​​

مزرعه دریایی

جانمایی شهرک شیلاتی نیکسا

خلیج فارس؛ جزیره کیش، بین بندر چارک و بندر آفتاب

  • 24 قفس تولید ماهی

  • بارج فرماندهی و غذادهی

نیکسا در  رسانه ها 

طرح توسعه نیکسا | افتتاح

افتتاح فاز یک بزرگترین طرح تولید ماهی در قفس در خلیج فارس

طرح توسعه نیکسا | 1394

خبرگزاری صدا و سیما | 1396

برزگترین مزرعه دریایی غرب آسیا با ظرفیت  3000 تن به مرحله تولید رسید

باشگاه خبرنگاران جوان | 1397

با افتتاح مرکز نرسری نیکسا گامی بلند در توسعه صنعت آبزی‌پروری برداشته شد